Werkwijze

Eerste consult

De eerste keer dat u bij ons komt, houden we een ‘intakegesprek’. Dit eerste consult duurt ongeveer 60 minuten. U kunt tijdens dit gesprek het volgende verwachten: Registratie van persoonsgegevens, medische gegevens en aanvullende gegevens (bijvoorbeeld communicatiebeperking). 

Onderzoek naar verwachtingen, hulpvraag, medische- en dieetgeschiedenis, leefomstandigheden, eetgedrag en voedingstoestand. 

Om uw voedingstoestand goed te kunnen bepalen, nemen we een uitgebreide voedingsanamnese af. Dit is een analyse van wat u dagelijks eet en drinkt.

Met al deze gegevens bepalen we de doelstelling van de behandeling. Ook stellen we een behandelplan op.

Vervolgconsulten

Deze duren 30 minuten. Hier gaan we onder andere in op de dagelijkse uitvoering van de behandeling en we evalueren de resultaten. Indien nodig passen we uw behandelplan aan. Uw eigen inbreng, vragen en motivatie zijn heel belangrijk om tot het gewenste einddoel te komen.

Rapportage naar de verwijzer

Bent u naar ons doorverwezen door de (huis)arts of specialist, dan ontvangt deze aan het begin en aan het einde van de begeleiding een schriftelijke rapportage.